Privacyverklaring  

Ik hecht waarde aan privacy. Daarom doe ik er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen. 

Door mijn website te bezoeken ga je akkoord met onderstaand Privacy Statement, zo ook wanneer je offline gegevens met mij deelt.

1. Welke gegevens verzamel en bewaar ik?

De gegevens die jij aan mij verstrekt;
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

2. Met welk doel verwerk ik je persoonsgegevens?

Ik verzamel alleen die gegevens die ik nodig hebben in het kader van de projecten waaraan ik voor jou en met jou werk. 
Ik deel je gegevens niet met anderen die geen onderdeel uitmaken van deze projecten. Laat staan dat ik jouw persoonsgegevens verkoop!

Wanneer je een klant van mij bent, gebruik ik je email adres en naam om je mijn nieuwsbrieven te sturen. Ik doe dat alleen als je me hebt laten weten dat je dat wilt. Ik stuur niet vaak een nieuwsbrief en alleen maar als ik waardevolle informatie en inspiratie met je wil delen op het gebied van interieur. 
Iedereen die deze emails niet meer wil ontvangen kan zich via een link onderin de nieuwsbrieven gemakkelijk afmelden.

3. Hoelang bewaar ik de persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt jouw persoonsgegevens bij mij altijd inzien, laten aanpassen of verwijderen. Neem even contact met me op als je dat wilt via: info@sjouk.com of 06 48857687.

5. Hoe beveilig ik je persoonsgegevens?

Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

6. Met welke Tools beheer ik mijn klantgegevens?

Dropbox (opslag, lees hun privacyverklaring)
Google (websitestatistieken, lees hun privacybeleid)

7. Mijn Cookies

Ik maak gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van  Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie het artikel Cookies, wat zijn het en wat doe ik ermee? (link opent in nieuw venster) voor een toelichting.

8. Wijzigen van dit privacybeleid

Ik houd mij het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen zal ik op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

SJOUK interieuradvies
06 48857687
info@sjouk.com
www.sjouk.com